Iratkozz fel hírlevelünkre!

A jelen Általános Felhasználási és Vásárlási Feltételek (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) határozzák meg a MaiKupon Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79. levelezési cím: 2120 Dunakeszi Táltos utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-149992, adószám: 23506947-2-13), továbbiakban: Üzemeltető) kizárólagos tulajdonában álló és az Üzemeltető által működtetett és maiszallas.hu elnevezésű weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (továbbiakban: Felhasználó vagy Végfelhasználó).

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételeket.

A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételek változásait nyomon követi.

Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére.

Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási és Vásárlási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

Üzemeltető mind a jelen Felhasználási és Vásárlási Feltételekben, mint a Weboldalon „MaiKupon” néven is szerepelhet.

A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a MaiSzállás szabályait és feltételeit. Ha nem ért egyet ezekkel a szabályokkal és feltételekkel (ide értve az Adatkezelési tájékoztatót ist), ne használja az Weboldalt.

Részvétel nyereményjátékokban

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az általa üzemeltetett weboldalon nyereményjátékot szervezzen. A nyereményjátékokon a részvételt az Üzemeltető nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a Felhasználó részéről, illetőleg az Üzemeltetőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

A Játékból ki vannak zárva az Üzemeltető munkavállalói, a Játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A Játékból ki vannak zárva továbbá a Játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a Játék megvalósításában résztvevők munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A nyereményjátékban való részvétel feltételei:

 1. Add meg a valódi neved - így személyre szóló ajánlatokat küldünk majd neked, továbbá a nyereményt is csak személyazonosságod igazolásával veheted át,
 2. A nyereményjátékban csak az személy vehet részt, aki a regisztráció idején betöltötte a 18. életévét, emellett cselekvőképes,
 3. Add meg a várost, települést ahol laksz - így ha valami tuti akció van a közeledben, arról biztos értesíteni fogunk, hogy ne maradj le semmiről,
 4. Add meg az e-mail címed - s hogy az értesítéseket elküldhessük neked, szükség van még az e-mail címedre,
 5. A pornográf, vagy esetlegesen más embereket sértő tartalmakat töröljük a játékból, és azonnali kizárással jár,
 6. Az Üzemeltető jogosult kizárni azt a Felhasználót, aki valótlan adatokkal regisztrál, vagy többször regisztrál (kivéve, ha az adott játék feltételei ezt lehetővé teszik),
 7. Az Üzemeltető jogosult kizárni mindazon Felhasználókat, akik a játékban, vagy az Üzemeltető által szervezett más játékban, promócióban visszaélést, csalást követnek el, vagy az Üzemeltetőt más módon megkárosítják, vagy erre törekszenek, valamint akik nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, így különösen bármilyen informatikai visszaélést követnek el.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség és az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Felhasználót terhelik.

Az Üzemeltető a sorsolás idejét és módját jogosult önállóan meghatározni.

Használati feltételek

Az oldalon az Üzemeltető által a weben működtetett interaktív online szolgáltatás működik, ami információs szolgáltatásokból, illetve a MaiSzállás, MaiSzállás Partnerek által szolgáltatott információs szolgáltatásokból, tartalomból és tranzakciós felhasználásokból áll, amelyeket a Partnereknél és más külső szolgáltatóknál lehet beváltani termékekre és szolgáltatásokra.

Jelen egyezség lefekteti a Végfelhasználóra vonatkozó szabályokat és feltételeket az oldal használatával kapcsolatban. Az oldal használatával a végfelhasználó elismeri, hogy egyetért annak szabályaival és feltételeivel. Az oldal használatának joga kizárólag a végfelhasználót illeti, más természetes vagy jogi személyre nem ruházható át. A végfelhasználó felelőssége, hogy vigyázzon jelszavának, ha van ilyen, titokban tartására. Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy annak ellenére, hogy az internet a legtöbb esetben biztonságos környezetet jelent, előfordulhatnak olyan megszakítások a szolgáltatásban vagy események, amelyek fölött az Üzemeltető nem rendelkezhet, az Üzemeltető nem vállal felelősséget az interneten való továbbítás közben elveszett adatért. Az Üzemeltető célja, hogy az oldal heti 7 napon, napi 24 órában elérhető legyen, de elképzelhetőek olyan időszakok, amikor az oldal nem elérhető, például, de nem kizárólagosan, a napi frissítések miatt. A Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy az oldal elérhetősége, akár az Üzemeltető hatáskörén belüli vagy azon kívüli okokból időről időre megszakadhat, felfüggesztődhet vagy megszűnhet.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az oldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy megszüntesse, beleértve, de nem kizárólag a tartalmat, az elérhetőség idejét, az elérhetőséghez, illetve használathoz szükséges felszerelést. Továbbá, Üzemeltető az információ bármely részének, illetve bármely típusának közvetítését megszüntetheti, az átviteli módszereket megváltoztathatja vagy megszüntetheti, megváltoztathatja az átvitel sebességet vagy bármely egyéb jellegzetességet.

Felhasználó elismeri, hogy olyan korban van, amikor jogilag köti az egyezség - a regisztrációhoz legalább 18 évesnek kell lennie – emellett cselekvőképes.

A Weboldal működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. Üzemeltető közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek (továbbiakban: Partner) szolgáltatásait (továbbiakban: Szolgáltatás) a közösen megállapított kedvezménnyel értékesíti a vevőknek (Akció), feltéve, ha az Üzemeltető a Partnerrel előre egyeztetett, meghatározott számú vevőt biztosít a Szolgáltatás igénybevételére. Ebből a szempontból csak Felhasználó minősülhet vevőnek. Üzemeltető ilyen Akciókat rendszeresen közöl a Weboldalon. Amennyiben az Akció tartalma módosul, erről Üzemeltető a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre regisztráció nélkül feliratkozott személyeket hírlevélben, az Akcióval élő, vagyis a Szolgáltatást megvásárló Felhasználókat pedig külön e-mailben is értesíti.

Amennyiben minimum vásárló került meghatározásra, akkor ha az előre meghatározott számú vevő a megszabott határidőn belül összegyűlik, és megvásárolja a Szolgáltatást, úgy az Akció életbe lép - ha nem volt minimum vásárló, abban az esetben az akció a meghirdetésével egyidőben életbe lép - és a Szolgáltatást megvásárló Felhasználók elektronikus levélben egy linket kapnak, ahonnan kinyomtathatják az előre meghatározott kedvezményt tartalmazó vouchert (továbbiakban: Voucher), amelynek a Partnernél való bemutatásával igénybe vehetik a Voucheren szereplő Szolgáltatást az ott meghatározott kedvezményes áron.

Regisztráció, a Weboldal használata

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a MaiSzállás hírlevelére:
ebben az esetben a Feliratkozás hírlevélre gombra való kattintást követően a feliratkozó a MaiSzállás újabb Akcióiról -választásától függően- napi vagy heti rendszerességgel e-mailben értesítést kap, azonban az Akciókban foglalt kedvezményekben való részesüléshez regisztráció szükséges. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni az üzenet végén szereplő módokon.

Regisztráció

A felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, amely az alábbi három módon lehetséges:

Közvetlen regisztráció

Az oldalon található Regisztráció gombra kattintva az ott látható űrlapot kitöltését követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

Regisztráció Facebook Connect útján

Azon Felhasználóknak, akik egyúttal a www.facebook.com közösségi oldalon (továbbiakban: Facebook) is regisztráltak, lehetőségük van a Facebook profiljuk felhasználásával igénybe venni a Weboldalt.

Ebben az esetben a Belépés oldalon a "Bejelentkezés Facebook-kal" gombra kattintva a Felhasználó összekapcsolja a Facebook profilját a Weboldallal, amely egyúttal azt jelenti, hogy eljárására egyúttal a Facebook általános felhasználói feltételei is érvényesek lesznek.

A Weboldalon bármilyen módon való regisztrációval a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Weboldal működtetője a Weboldallal kapcsolatos hírleveleket, Akcióikat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető bizonyos Akciók esetén a Voucher igénybevételéhez, érvényesítéséhez további adatokat (pl. szállítási-, postázási cím, értesítési telefonszám) kérjen be a Felhasználótól a Voucher megrendelése során. Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adja át!

A Weboldal használata

Az Akció igénybevétele

Amennyiben a Felhasználó valamely Akcióban meghatározott Szolgáltatást meg kívánja vásárolni, úgy a "Megveszem/Megrendelem" gombra kattintással vásárolhatja meg a Szolgáltatást, melyeket különböző módokon (pl. bankkártyával, átutalással) egyenlíthet ki, a szükséges utasításokat követve.

Átutalásos fizetés esetén a Felhasználó a "Fizetés átutalással" opció kiválasztását és az űrlap elküldését követően megjelenő oldalon szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) fizethet a Szolgáltatásért. Ez esetben a közlemény egy egyedileg generált számsor (Voucher száma), amely biztosítja az Akció és a Felhasználó beazonosítását.

Bankkártyás fizetés esetén a "Bankkártyás fizetés" opció kiválasztását és az űrlap elküldését követően a Felhasználót a PayU weboldalára irányítjuk át, ahol az ott szereplő instrukcióknak megfelelően teljesítheti a fizetést. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, a PayU Hungary Kft. által e célból elfogadott bankkártya felhasználható. További információ a bankkártyás fizetésről.

Azon Felhasználók, akik bankkártyával fizettek, illetve akiknek az átutalása fizetése már jóváírásra került Üzemeltető bankszámláján, elektronikus levélben kapják meg az előre meghatározott kedvezmény igénybevételére jogosító, az alábbi IV. pontban részletesen meghatározott Voucher (Voucher).

Harmadik személy részére való vásárláskor az "Ajándékba adom" gombra kattintással köteles megadni a kedvezményezett nevét és e-mail címét, 'kinek ajándékba szánja a Voucher; ezen adatok mellett személyes üzenetet is hozzáfűzhet a később kiküldésre kerülő Voucherhez.

A megajándékozott személy kap a Weboldal üzemeltetőjétől egy értesítést, amelyben tájékoztatja arról, hogy a Felhasználó számára ajándékba adja a Vouchert és ebben az e-mailben szerepel a kinyomtatható Voucher, annak érvényesítéséhez-igénybevételéhez szükséges számsor (Voucherkód) is.

Bizonyos akciók, Voucherek csak korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre.
Ezt a weboldalon, az akció adatlapján az akció illusztrálására használt kép jobb alsó sarkában feltüntetett "Már csak szám db. rendelhető!" felirat jelzi. Az ilyen akciók esetében az igényelt voucher rendeléseket fizetési sorrendben teljesítjük, érvényesítjük. Amennyiben a vásárlás kiegyenlítésekor már nem elérhető az akció (elfogytak a rendelkezésre álló Voucherek) úgy ezeket a Megrendeléseket érvénytelennek tekintjük és előzetesen egyeztetett módon a beérkezett összeget visszajuttatjuk a vásárlónak.

A Weboldal használatával kapcsolatos egyéb kérdések

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltetővel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltetőnek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

Felhasználó Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni;a Weboldal tartalmának politikai célú felhasználása szigorúan tilos! Felhasználó hozzájárul, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet.

Felhasználó köteles a regisztrált fiókjához kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

A Voucher és felhasználása

Eredményes Akció esetén a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott Voucher jogosítja fel a Felhasználót a Szolgáltatás igénybevételére.

A Voucher leírása

A Voucher az alábbiakattartalmazza:

 1. A Szolgáltatás megnevezése,
 2. A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Voucher beváltásának) helyszíne,
 3. A Voucher névértéke,
 4. A kedvezmény mértéke,
 5. A Voucherkód - egyedi azonosító tízjegyű szám (109Voucherkód < 1010),
 6. A Felhasználó vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy neve,
 7. A Voucherkód érvényességi ideje (legkorábbi és legkésőbbi időpont),
 8. A Voucherkód felhasználásának legfontosabb szabályai.

A Voucherkód felhasználása

A kinyomtatott Vouchert a Felhasználó a Voucher érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott Szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Voucher többé nem használható fel. A Voucher felhasználásakor a fizetést megelőzően a Felhasználó köteles értesíteni a Partnert/Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy MaiSzállás Voucher kíván a fizetéshez felhasználni.

A Szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére.

A Voucher készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Voucher névértékét, úgy Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

A Voucher átruházható harmadik személyekre. Ebben az esetben azonban mind Üzemeltető, mind a Partner kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Voucher harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

Amennyiben a Felhasználó e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Vouchert elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről Üzemeltetőt értesíteni, megjelölve az Akció nevét és a Voucher egyedi azonosító számát. Üzemeltető az értesítés kézhezvételét követően értesíti a Partnert a Voucher visszavonásáról.

Vásárlási feltételek

A Weboldalról vagy kapcsolódó oldalakról kinyomtatott minden Voucher (továbbiakban: Voucher) promóciós Voucher, amelyet az Üzemeltetőn keresztül a résztvevő partnereknél (továbbiakban: Partnerek) lehet felhasználni az általuk az Akcióban kínált, biztosított árukra és szolgáltatásokra. Amennyiben a Felhasználó megrendel egy Vouchert a Partnertől az Üzemeltetőn keresztül, ajánlatot tesz a lentiekben megállapított szabályok és feltételek szerint a Voucher megvásárlására. A személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos további információkat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Partner, nem pedig az Üzemeltető a Voucher, illetve az áruk és szolgáltatások eladója, és egyedüli felelőse a Felhasználó által megvásárolt Voucherek beváltásáért. Üzemeltető közvetíti a Voucher eladását, melyet a Partnernél megvásárolt árukkal és termékekkel kapcsolatban lehet beváltani. Mindezek okán a jogviszony a Partner és a Felhasználó között jön létre, a Felhasználó igényt kizárólag a Partnerrel szemben érvényesíthet.

Amennyiben az Üzemeltető értékesíti a Voucherr – tehát az Üzemeltető a kereskedő – erről a Felhasználókat tájékoztatja. Ebben az esetben a jogviszony a Felhasználó és az Üzemeltető között jön létre.

A Voucher felhasználása során csak egy Voucher használható fel, ha a Partner másképp nem rendelkezik. A Voucher nem kombinálható más Voucherrel, külső igazolásokkal, további Voucherkkel vagy promóciókkal, hacsak az Akcióban meghatározott feltételek ezt lehetővé nem teszik. A Voucherek reprodukciója, árusítása és kereskedelme tilos, kivéve ha a vonatkozó törvénynek megfelelően történik.

Bármilyen beváltási kísérlet, amely nem felel meg ezeknek a feltételeknek és szabályoknak, érvényteleníti a Vouchert.

További feltételek és szabályok minden MaiSzállás voucherhez

Minden megvásárolt Vouchert a MaiSzállás és az akcióban részt vevő Partner feltételeinek és szabályzatainak tárgya.

A Partneri Voucher tulajdonosa és kibocsátója a Partner. Mint a Voucher tulajdonosa és kibocsátója, a Partner vállal teljes felelősséget bármilyen sérülésért, kárért, követelésért és költségért, amely az ügyféllel történik, teljes egészében vagy részben a Partnernél történt a Voucher felhasználásával, igénybevételével kapcsolatban, illetve bármilyen kötelezettséggel szemben, amely be nem váltott vagy csak részben beváltott Voucherrel kapcsolatban merül fel.

A Felhasználó felmenti Üzemeltetőt, annak alkalmazottjait és ügynökeit bármilyen követelés, kötelezettség, kár vagy sérülés felelőssége alól, amely a Partner tettének vagy tettének hiányából adódik valamely Voucherral kapcsolatban vagy az azzal kapcsolatos termékkel, szolgáltatással összefüggésben, illetve a Voucher vagy Voucher részének beváltásával, igénybevételével kapcsolatban.

Külső tartalom

A MaiSzállás, hasonlóan bármely más internet szolgáltatóhoz, harmadik fél vagy felhasználó tartalmát terjeszti (és nem publikálja). Ennek megfelelően, Üzemeltetőnek nincs szerkesztőségi beleszólása az ilyen jellegű tartalmakba. Harmadik fél által (beleértve a Partnereket és a Felhasználókat is) közzétett vélemény, tanács, kijelentés, szolgáltatás, ajánlat vagy egyéb információ, illetve tartalom a szerző közlése, nem pedig az Üzemeltetőé.

Sokszor, az oldalon keresztül elérhető tartalom az adott információközlő, a végfelhasználó, vagy a MaiSzállással szerződésben nem álló más felhasználó véleményét és ítéletét tükrözi. A MaiSzállás kizárólag azoknak a MaiSzállás oldalán megjelenő véleményeknek, tanácsoknak, kijelentéseknek a pontosságáért vállal felelősséget, amelyeket az Üzemeltető meghatalmazott szóvivője tesz közzé ezen minőségben eljárva. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a végfelhasználót érte az oldalon található információkkal kapcsolatban.

A végfelhasználó saját felelőssége, hogy Weboldalon elérhető információk, tanácsok, vélemények vagy egyéb tartalom pontosságáról, teljességéről vagy hasznosságáról meggyőződjön.

A MaiSzálláson külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezen linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a MaiSzállás részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A MaiSzállás nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért, elérhetőségéért. Amennyiben a végfelhasználó úgy dönt, hogy tovább megy a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi.

Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Üzemeltető, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll!

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni! A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. A MaiSzállás logót és egyéb védett szerzői jogi tartalmakat tartalmazó Voucher jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint történő felhasználása külön írásbeli engedély nélkül is lehetséges.

Üzemeltető szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

A felelősség korlátozása

Tekintettel arra, hogy Üzemeltető a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné a Vouchert igénybe vevőt, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja; Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az Interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az Internet és a Weboldal használatára, illetve az Internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Üzemeltető a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

Adatkezelés

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a Felhasználó hozzájárulása alapján, az Adatkezelési tájékoztatóba meghatározottak szerint kezeli.

Elállási / Felmondási jog

A vásárlás esetén a Felhasználó és a terméket értékesítő Partner, kivételes esetében az Üzemeltető között szerződés jön létre. A szerződés alapján a Felhasználó fogyasztónak, az értékesítést végző Partner, vagy az Üzemeltető kereskedőnek minősül.

A kereskedő fő szabály szerint a Partner, az Üzemeltető csak akkor minősül kereskedőnek, ha a terméket saját nevében értékesíti.

A fogyasztó és a kereskedő közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeink egyikére.

Ebből a célból felhasználhatja ezt az elállási nyilatkozat-mintát is, melyet ide kattintva tölthet le Microsoft Word formátumban.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A kereskedő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén a kereskedő a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a kereskedő a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a kereskedő nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a kereskedő mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a kereskedőt a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a kereskedőnek vagy a kereskedő által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a kereskedő vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a kereskedő vállalta e költség viselését.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a kereskedő a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac kereskedő által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a kereskedő a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a kereskedő a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Reklamáció

A Felhasználó az alábbi módon tehet reklamációt az Üzemeltetőnél:

 1. A panaszt a Partnernél, a helyszínen, a Voucher felhasználásának napján rögzíteni kell írásban (pl. panaszkönyv, futárral a fuvarlevélen stb.)
 2. Az írásban, a Partnernél hivatalosan megtett panaszt (panaszkönyv másolati példánya) a panasz keltét követően 3 (három) munkanapon belül kell az Üzemeltetőnél bejelenteni; elektronikus úton az info@maiszallas.hu e-mail címen vagy postai úton az Üzemeltető székhelyére címzett tértivevényes levélben
 3. Az Üzemeltető 14 (tizennégy) munkanapon belül kivizsgálja a vélelmezett reklamáció jogosultságát
 4. A panasz elfogadása esetén az Üzemeltető 3 (három) munkanapon belül visszajuttattja a Voucher befizetett értékét

Ha a Panaszlott nem fogadja el a panaszt, akkor az Üzemeltető felfüggeszti a Panasz elbírálását ameddig a panaszkönyvbe történt bejegyzést az annak kivizsgálására jogosult hatóság jogerősen el nem dönti annak jogosságát.

Adatbeviteli hibák

Az adatbeviteli hibák kijavítására az info@maiszallas.hu e-mail címre kell jelentkeznie a Felhasználónak. A hibákat 72 órán belül kijavítjuk.

Székhely szerint illetékes békéltető testület

Pest Megyei Békéltető Testület - elérhetőségek:

Cím
1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.
Postázási cím
1364 Budapest, Pf.: 81.
Telefon
(+36-1) 269-0703
E-mail cím
pmbekelteto@pmkik.hu

Értékesítés utáni ügyfélszolgálat

Központi ügyfélszolgálat

Székhely
2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79.
Levelezési cím
2120 Dunakeszi Táltos utca 6.
Telefon
(+36-70) 933-0069
E-mail cím
info@maiszallas.hu
Nyitvatartás
Hétfő–csütörtök 8–16-ig
Péntek 8–14-ig

Vegyes rendelkezések

A jelen feltételek II. Használati feltételek pontjában szereplő „szolgáltatás megvásárlása” esetén az Üzemeltető és a Felhasználó között a Polgári törvénykönyv 205. § (1) bekezdése alapján a felek kölcsönös és egybehangzó akaratának a vásárlás lebonyolításával kifejezésre juttatásával szerződés jön létre, amelynek alapján Felhasználó köteles a feltüntetett árat az Üzemeltetőnek megfizetni, Üzemeltető pedig köteles a megvásárolt Voucher kinyomtatásához szükséges linket a Felhasználónak megküldeni. Az így létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, így azt Üzemeltető külön nem is iktatja. Az így létrejött szerződés a Voucher felhasználását, vagy a vásárlástól való elállást követő legalább 30. naptári napig férhető hozzá a Felhasználó részéről. A szerződésről papír alapú másolat Felhasználó költségére készíthető. A szerződés nyelve a magyar nyelv.

Jelen megállapodás, beleértve a közölt vásárlási feltételeket is, valamint minden MaiSzállás által kialakított szabályzat, a felek között létrejövő megállapodás egészét alkotják. A felek bármely részről a megállapodás megszegése miatti jogfelmentés nem jelent precedenst későbbi szerződésszegéseknél jogfelmentésre. Az egyes részek címei csak a kényelmet szolgálják, semmilyen jogi erővel vagy hatállyal nem bírnak. Amennyiben jelen megállapodás bármely részét a kompetens bíróság érvénytelennek minősíti, az érvénytelenítés nem bír hatállyal a megállapodás többi részére, az egyezség többi része továbbra is érvényben marad. Amennyiben valamelyik fél nem tudja gyakorolni a jelen egyezségben előírt jogait, ez nem jelent jogfelmentést, illetve a jogok elvesztését sem az adott jognak, sem egyéb előírt jogoknak.

Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók.

Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

Orvosi korlátozott felelősségi nyilatkozat

A MaiSzállás weboldal nem orvosi tanácsadásra és konzultációra készült, valamint orvosi tanácsot sem ad. Kimondottan azért készült, hogy közvetítsen a vásárlók és az egészségügyi szolgáltatásokat valamint termékeket kínáló cégek között.

A weboldalon található, és a weboldalon keresztül elérhető minden tartalom beleértve a szövegeket, grafikai elemeket, képeket és információt, kizárólag általános információs célokat szolgál.

A weboldalon közzétett ajánlatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi konzultációt, diagnózist és tanácsadást, valamint az ezen alapuló ellátást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.

A weboldalon található cikkek és egyéb tartalmak elolvasása után, a szerzett információk tájékoztató jellegűek, teljes szaktanácsadással kapcsolatos igénye esetén kérjük, hogy egyeztessen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Bejelentkezés

Ha már regisztrált az oldalunkra, jelentkezzen be!